Surekli Egitim, Arastirma ve Danisma Dernegi(SEADDER)

Sürekli Eğitim, Arastırma ve Danışmanlık Derneği (SEADDER), yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaya yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve bu konularda çalışan kişi ve kurumları desteklemek ve işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Gönüllü ve kar amacı gütmeyen bir dernektir. SEADDER üyeleri ve gönüllü personeli eğitimciler, öğretmenler, gençlik çalışanları, danışmanlar, akademisyenler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, meslek eğitmenleri, BİT uzmanları, eğitim programcıları, dilbilimciler, sanatçılar vb.’den oluşmaktadır.

Seadder’ın Vizyonu: İnsanların aktif yaşamasını sağlamak için “Beşikten mezara eğitim”. SEADDER, eğitimin her alanında faaliyet gösteren bir dernektir. Başka bir deyişle; yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, kadın eğitimi işimizin kapsamındadır.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​