İlk aşama mikro öğrenme videoların hazırlanmasından sonra, tüm ortaklar kendi ülkelerinde 20 kişinin katılımıyla bir pilot çalışma gerçekleştirmiştir. Her pilot uygulamadan sonra tüm ortaklar bir pilot uygulama raporu oluşturmuştur. Bu raporlara göre, mikro öğrenme videoları revize edilmiş ve son hale getirilmiştir.Projenin ana doğrulama araçları, Moodle platformunda kurs sonrası final sınavı olarak görünen video sorulardır. Bu araçlara verilen cevaplara göre belirli bir başarı düzeyine ulaşan katılımcılar, eğitimlerini başarıyla tamamlamış sayılacak ve sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika doğrulama kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Project

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​