Eskişehir Odunpazarı Directorate of National

Eğitim, resmi ve gayri resmi kurumların idari işlerinden sorumlu bir kamu kuruluşudur.

ilk, orta, mesleki ve teknik eğitim dahil örgün eğitim, özel

eğitim, okul rehberlik hizmetleri ve yaşam boyu öğrenme. Politika oluşturma, izleme

eğitim politikalarının uygulanması; eğitim ortamlarının, programların, materyallerin, öğrenci işlerinin ve sosyal etkinliklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi; eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için araştırma yapmak, planlamak ve proje geliştirmek müdürlüğün faaliyetleri arasındadır.

Eskişehir Odunpazarı Milli Eğitim Müdürlüğü, 40 ilkokul, 37 ortaokul, 28 lise, 6 özel gereksinimli okul, 21 özel okul denetlemektedir. Müdür ve müdürler 5405 öğretmen ve 69.913 öğrenciden sorumludur.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.