Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve gayri resmi kurumların idari işlerinden sorumlu bir kamu kuruluşudur.

Ilk, orta, mesleki ve teknik eğitim dahil örgün eğitim, özel eğitim, okul rehberlik hizmetleri ve yaşam boyu öğrenme alanlarından sorumludur. Politika oluşturma, izleme eğitim politikalarının uygulanması; eğitim ortamlarının, programların, materyallerin, öğrenci işlerinin ve sosyal etkinliklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi; eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için araştırma yapmak, planlamak ve proje geliştirmek müdürlüğün faaliyetleri arasındadır.

Eskişehir Odunpazarı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 40 ilkokul, 37 ortaokul, 28 lise, 6 özel gereksinimli okul, 21 özel okul bulunmaktadır. Kurum, 5405 öğretmen ve 69.913 öğrenciden sorumludur.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​