Science Cafe For Adults ekibi, hazırlık ve değerlendirme için Bari’deki son çeviri toplantısından önce çevrimiçi bir toplantı düzenledi.