Projemiz kapsamında proje katılımcılarımız tarafından yazılan YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA BİLİM KAFE UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİ isimli çalışma 20/11/2022 tarihinde ASEAD 10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU’nda bildiri  olarak sunulmuştur.

 

Projemizin yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıyan bu çalışma sayesinde projemiz akademik camiada bilinir hale geldi.