Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Odunpazarı rajono nacionalinio švietimo direktoratas yra viešoji įstaiga, atsakinga už formaliojo ir neformaliojo švietimo administracinius reikalus, įskaitant pradinį, vidurinį, profesinį ir techninį išsilavinimą, specialųjį švietimą, mokyklų konsultavimo paslaugas ir mokymąsi visą gyvenimą. Politikos formavimas, švietimo politikos įgyvendinimo stebėjimas; edukacinių aplinkų, programų, medžiagos, studentų reikalų ir socialinės veiklos stebėjimas ir vertinimas; Viena iš direkcijos veiklų yra mokslinių tyrimų, švietimo poreikių tenkinimo projektų planavimas ir rengimas.
Eskişehir Odunpazarı Nacionalinio švietimo direktoratas prižiūri 40 pradinių mokyklų, 37 vidurines mokyklas, 28 vidurines mokyklas, 6 specialiųjų poreikių mokinių mokyklas, 21 privačią mokyklą. Direktorius ir vyriausieji pareigūnai vadovauja 5405 mokytojams ir 69 913 mokiniams.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​