Paskutinę projekto veiklų bendrą poziciją parengė vienas iš projekto partnerių VŠL SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS. An nuomonės dokumentas arba pranešimas, žinomas kaip „pozicijos dokumentas“, yra popieriaus lapas, kuriame aptariamas tam tikras požiūris ir pateikiamos idėjos. Šio dokumento tikslas – įtikinti skaitytojus, kad jūsų idėja yra pagrįsta ir verta įsiklausyti. Renkantis temą, plėtojant argumentus ir redaguojant straipsnį, jūsų svarstomos idėjos turi būti kruopščiai išnagrinėtos. Problema turi būti sprendžiama visais jos aspektais. Rašydami turite priimti vieną argumentų pusę ir įtikinti kitus, kad turite labai tvirtą pagrindą šia tema. Siekiant užtikrinti savo pretenzijų pagrįstumą, labai svarbu savo ieškinį pagrįsti patikimais įrodymais, nagrinėti priešieškinius ir parodyti, kad gerai išmanote abi šalis. Vykdant projektą buvo parašytas bendras nuomonės straipsnis. Šiame straipsnyje Mokslo kavinės vertinimo anketa buvo pritaikyta dalyviams po mokslo kavinės veiklos. Be pagrindinės bendros pozicijos, partneriai išanalizavo surinktus duomenis ir atliko kitus akademinius tyrimus.


Joint Position Paper

Paper (Academic) Asead

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Project

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​