2020-1-TR01-KA204-093158
Science Cafe for Adults

„Science Cafe for Adults“ projektas yra suaugusiųjų švietimo projektas, kurį suteikė Turkijos nacionalinė agentūra suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių inovacijų srityje.

Apie mus

SCIENCE CAFE FOR ADULTS

Projektas „Science Cafe For Adults“ – tai ekspertų vadovas įdomiomis temomis, kurios suaugusiems atrodo tolimos ir nepasiekiamos, tačiau yra gyvenimo centre. Projektas „Science Cafe For Adults“ – tai įdomių, suaugusiems atrodo tolimų ir neprieinamų, bet gyvenimo centre esančių dalykų perdavimas dalyviams ekspertų. Pagal mūsų projektą 5 šalyse partnerėse vyks tiesioginiai mokslo kavinės renginiai 3 skirtingomis temomis. Renginio temos buvo nustatytos kaip sveikata, skaitmenizacija ir aplinkos bei žmogaus problemos, atsižvelgiant į paklausą šalyse partnerėse. Po mokslo kavinės renginių visi partneriai taip pat sukurs 18 kąsnio dydžio mokomųjų vaizdo įrašų. Šie vaizdo įrašai bus publikuojami Moodle platformoje ir Youtube kanale. Moodle platformoje kiekvieno kurso pabaigoje bus taikomi egzaminai, o sėkmingai baigusiems kursus įteikiami sertifikatai.

Tikslai

Veikla

Finansuojama iš Europos Sąjungos programos Erasmus+. Tačiau Europos Komisija ir Turkijos nacionalinė agentūra negali būti laikomos atsakingomis už bet kokį joje pateiktos informacijos naudojimą.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​