Εργα

SCIENCE CAFE FOR ADULTS

Στο πλαίσιο του έργου, οργανώθηκαν 15 διαφορετικές εκδηλώσεις επιστημονικού καφέ σε 5 διαφορετικές χώρες εταίρους του έργου. Αυτές οι εκδηλώσεις του επιστημονικού καφέ καταγράφηκαν και κοινοποιήθηκαν στο κανάλι του έργου στο youtube. Με την προσθήκη αγγλικών υπότιτλων σε αυτά τα βίντεο, κάθε βίντεο έγινε κατανοητό από ένα ευρύτερο κοινό. Μετά από κάθε εκδήλωση του επιστημονικού καφέ, χορηγούνταν στους συμμετέχοντες το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκδηλώσεων του επιστημονικού καφέ». Αυτά τα δεδομένα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για να τροφοδοτήσουν την τελευταία από τις δραστηριότητες του έργου, το Joint Position Paper. Μετά τις εκδηλώσεις του επιστημονικού καφέ, κάθε ίδρυμα-εταίρος δημιούργησε διαφορετικά βίντεο σε μέγεθος μπουκιάς με θέμα τις εκδηλώσεις του επιστημονικού καφέ. Αυτά τα βίντεο θα είναι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του έργου.

Science Cafe Guide

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​