Po přípravě prvních fázových bite-size videí provedli všichni partneři pilotní studii ve své zemi za účasti 20 lidí. Po každé pilotní implementaci vytvořili všichni partneři zprávu o pilotní implementaci. Podle těchto zpráv byla videa v malé velikosti revidována a dokončena. Hlavními ověřovacími nástroji projektu jsou video otázky, které se objevují jako závěrečná zkouška po kurzu na platformě Moode. Účastníci, kteří dosáhnou určité úrovně úspěchu podle odpovědí uvedených v těchto nástrojích, budou považováni za úspěšně ukončené školení a budou mít nárok na certifikát. Tento certifikát je zdrojem ověření.Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Project

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​