Mise Hero s.r.o

Mise HERo je tvořena s vizí používání her a herních mechanismů ve vzdělávání. Funguje od roku 2012 tak, že jeho zakladatelé pracovali na metodice k vytvoření efektivnějších a zábavnějších tréninkových programů pro dospělé. Jako společnost Mise HERo byla oficiálně zaregistrována na začátku roku 2015. Mise HERo se zaměřuje na 3 hlavní oblasti:

1)vývoj her a implementace gamifikace pro firmy, které mají sloužit k motivaci a vzdělávání zaměstnanců (adaptační proces, školicí portály, pochopení firemních procesů a jejich propojení atd.),
2) příprava a realizace školení nebo workshopů k nápravě určitých problematických aspektů, kterým společnost nebo její týmy v současnosti čelí (rozvoj měkkých dovedností jako vedení, komunikace, prevence fluktuace, nedostatek zpětné vazby, budování vize, firemní hodnoty atd.),
3) příprava a realizace školení či workshopů pro mladé studenty (všech úrovní od základních přes střední školy až po vysoké školy). Mise HERo je postavena na holakratických principech a v současné době má 8 kmenových lidí pracujících na projektech a má externí odborníky a partnerské organizace spolupracující na větších projektech. Náš tým se skládá z trenérů, trenérů, vývojářů her a odborníků na gamifikaci. V zimě 2020 se v Praze v rámci projektu Horizont 2020 uskutečnila interaktivní výstava Urbania. Jejím posláním bylo představit 8 měkkých principů a jejich význam a uplatnění v kontextu správy města. Naší úlohou jako Mise HERo bylo analyzovat koncept ze vzdělávacího hlediska a přicházet s návrhy, jak předávat požadované informace poutavým způsobem tak, aby návštěvníci koncept pochopili, ale neměli pocit, že by jim bylo přednášeno o dynamice města. Závěrečné sezení s vyškoleným facilitátorem Mise Hero ukázalo vynikající výsledky, pokud jde o porozumění tématu.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​