2020-1-TR01-KA204-093158
Science Cafe for Adults

Projekt Science Cafe for Adults je projekt vzdělávání dospělých udělený tureckou národní agenturou v oblasti inovací strategických partnerství vzdělávání dospělých.

O Nás

SCIENCE CAFE FOR ADULTS

Projekt Science Cafe For Adults je odborným průvodcem zajímavými tématy, která se dospělým zdají vzdálená a nedostupná, ale jsou středobodem života. Projekt Science Cafe For Adults je odborným předáváním zajímavých témat, která se dospělým zdají vzdálená a nedostupná, ale která jsou středem života, účastníkům. V rámci našeho projektu se budou v 5 partnerských zemích konat osobní akce vědecké kavárny ve 3 různých tématech. Témata akce byla určena jako zdraví, digitalizace a životní prostředí-lidská témata v souladu s poptávkou v partnerských zemích. Po akcích vědecké kavárny vytvoří všichni partneři také 18 výukových videí v malé velikosti. Tato videa budou zveřejněna na platformě Moodle a kanálu Youtube. Na platformě Moodle budou na konci každého kurzu aplikovány zkoušky a těm, kteří na konci kurzů uspěli, budou vydány certifikáty.

Cíle

Činnosti

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+. Evropská komise a turecká národní agentura však nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací v nich obsažených..

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​