C.N.I.P.A. PUGLIA

Italská organizace, C.N.I.P.A. PUGLIA, neziskové sdružení, je historická odborná škola a také veřejné vzdělávací centrum pro dospělé. V regionu Apulie funguje již řadu let. Jeho kanceláře a školy jsou přítomny ve všech hlavních městech. Region Puglia se nachází v jižní Itálii. Jeho ekonomika je založena na cestovním ruchu, zemědělství a průmyslu. Některé okrajové oblasti jsou však sociálně a ekonomicky znevýhodněny oproti vyspělejším oblastem stejného regionu. Toto území má díky některým znevýhodněným oblastem nižší míru rozvoje, a to nejen na národní úrovni, ale také ve srovnání s ostatními zahrnutými jižními italskými regiony ve stejné oblasti Konvergence. Nejvíce penalizováni jsou především ženy a muži žijící ve znevýhodněných oblastech, s nízkým vzděláním, pro které je velmi obtížné najít práci. Situace je ještě horší, mluvíme-li o lidech žijících na předměstích v podmínkách nouze a nedostatku, jako jsou migranti. Svým dílem C.N.I.P.A. PUGLIA již řadu let zkoumá problémy lidí žijících ve znevýhodněných oblastech a ohrožených kriminalitou. Výsledky jsou odrazující: vysoká míra nezaměstnanosti, nízká míra vzdělání a nízké využívání odborné přípravy a nedostatek práce. Díky některým projektům byly realizovány služby pro znevýhodněné osoby. Nedostatek komunikace nebo, což je ještě nejhorší, odrazování, však neumožňují, aby tyto služby byly pronikavé a efektivní. Potřebuje rozvíjet dovednosti v oblasti učení a odborné přípravy, jak je uvedeno v pokynech EU, s cílem zlepšit odborné dovednosti požadované místním výrobním systémem, zajistit plnou rovnost při hledání zaměstnání a podporovat neustálé učení mezi těmito populacemi. C.N.I.P.A. PUGLIA denně pracuje na zlepšování svých dovedností a dává lidem správné odpovědi. Jejími cílovými skupinami jsou nezletilí ohrožení školou, migranti, znevýhodněné ženy, nezaměstnané dospělé ženy a muži s mezerami ve vzdělání a odborné přípravě atd. Její současná odborná příprava je také , určený lidem se zjevnou mezerou ve vzdělání, kteří nenajdou práci. CNIPA Puglia pracuje ve čtyřech makro typech odborného vzdělávání: Povinné vzdělávání: Jak stanoví národní zákon 144/99, provádí odborné vzdělávání pro znevýhodněnou mládež s cílem oslovit ji do školy nebo na trh práce. Škola Lecce je lídrem v nejvyšší míře re- zaměstnávání mladých lidí proti jiným městským školám. Další vzdělávání: Průběžné školení: školení zaměstnanců firem pro jejich profesní aktualizaci. Odborné vzdělávání určené lidem v rezidentech ve znevýhodněných oblastech a sociálně ohroženým: C.N.I.P.A. PUGLIA dbá na potřeby znevýhodněných lidí, nabízí své služby drogově závislým lidem, alkoholikům, bývalým vězňům, vězňům a migrantům.

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​