Projekty

SCIENCE CAFE FOR ADULTS

V rámci projektu bylo uspořádáno 15 různých akcí vědecké kavárny v 5 různých partnerských zemích projektu. Tyto akce vědecké kavárny byly zaznamenány a sdíleny na youtube kanálu projektu. Přidáním anglických titulků k těmto videím bylo každé video srozumitelné širšímu publiku. Po každé akci ve vědecké kavárně byl účastníkům poskytnut „Dotazník hodnocení akce vědecké kavárny“. Tyto údaje z průzkumu byly použity jako podklad pro poslední z projektových aktivit, společný poziční dokument. Po akcích ve vědecké kavárně každá partnerská instituce vytvořila různá malá videa na téma akcí ve vědecké kavárně. Tato videa budou vzdělávacím obsahem projektu.

Science Cafe Guide

Science Cafe For Adults project is an expert guide to the interesting topics that seem remote and inaccessible to adults, but are at the center of life.

Visitor Counter

web counter

sciencecafeforadults@gmail.com​